Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy (“Policy”) förklarar i allmänna drag hur International Paintball Group skyddar dina personuppgifters integritet. Vi skyddar integriteten och sekretessen av personuppgifter och bibehåller robusta fysiska, elektroniska och systematiska skyddsåtgärder som skyddar personuppgifterna.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information eller en åsikt, i alla former (sanna eller ej), om en individ vars identitet kan fastställas från informationen eller åsikten.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig. Vanligtvis hämtar vi denna information från dig via telefon, brev, fax, e-post eller när du besöker vår webbsida. Vi kan begära information om dig när du gör ett inköp eller frågar om biljetter eller andra produkter och tjänster; när du deltar i tävlingar, registrerar dig för erbjudanden eller när du efterfrågar broschyrer eller annan information. Vi kan även hämta information om du vill delta i undersökningar eller när du ger oss din feedback.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vanligtvis är personuppgifterna som vi samlar in den information vi behöver för att göra det lättare att arrangera aktiviteter och hantera bokningar, samt för att förse dig med fritidstjänster och produkter. Vi kan exempelvis samla information som ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum (vi behöver dock inte spara kreditkortsuppgifterna), dietkrav (om du har några) eller hälsoproblem som kan påverka fritidsaktiviteterna och arrangemanget. Vi samlar även information som är nödvändig för International Paintball Groups affärsaktiviteter, vilket inkluderar finansiella uppgifter som behövs för att bearbeta olika transaktioner och andra uppgifter som du väljer att förse oss med.

Vi måste enligt lag be om ditt samtycke för att spara känsliga uppgifter. Vi antar att du ger oss ditt medgivande till insamling av uppgifterna som du förser oss med, som kommer att användas i enlighet med denna Policy, om du inte vill att vi ska göra det.

När agerar vi som agent

När vi säljer produkter och tjänster till dig gör vi det oftast som agent för en grossist eller en leverantör av dessa produkter och tjänster. Detta innebär att vi oftast samlar in personuppgifter om dig, för både interna ändamål och för de parter som vi agerar agent för och deras interna ändamål. Således appliceras ditt godkännande – som du i och med detta uttalande förser oss med – på samma sätt för de parter vars produkter och tjänster vi säljer. Om du t.ex. köper Delta Force paintball-biljetter från oss, kommer du under denna policy godkänna att vi använder dina personuppgifter, som Delta Force behöver för att kunna boka ditt paintball-evenemang, vilka även kommer att använda dem för deras ändamål.

Vi agerar som agent för flera företag så det är inte möjligt för oss att uttala oss exakt om hur dessa företag kommer att använda dina personuppgifter, men vi erbjuder en mer specifik information om du fyller i frågeformuläret på ’Kontakta oss’-sidan.

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att förse dig med fritidsrelaterade produkter och tjänster.

Vi kan komma att använda och lämna ut personuppgifter, av anledningen som de samlades in, eller för accessoriska ändamål, såsom en eller flera av följande syften:

 • Identifikation av bedrägeri eller fel;
 • Lagstadgad rapportering och skyldighet;
 • Utveckling, förbättring och marknadsföring av våra produkter och tjänster;
 • Att förbättra vårt förhållande med dig, bl.a. genom att erbjuda uppdateringar för erbjudanden och tjänster som vi tror kan intressera dig;
 • Involvera dig i marknadsundersökningar för att förstå hur tillfredsställda våra kunder är och fråga hur du anser att vårt förhållande är;
 • Att förenkla ditt deltagande i lojalitetsprogram;
 • Att analysera trender i försäljning och fritidsaktiviteter;
 • För marknadsaktiviteter; och
 • Intern redovisning och administration.

Kommer informationen att lämnas ut till tredje part?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter:

 • såsom tillåts eller krävs enligt lag;
 • till olika övervakningsorgan och tjänstemän inom brottsbekämpning och brottsbekämpande myndigheter för att skydda oss från bedrägerier och relaterade säkerhetsavsikter
 • till våra tredjeparts-tjänsteleverantörer såväl som våra anknutna enheter;
 • till tredje part, såsom fritidsföretag och andra tjänsteleverantörer, av den anledning som informationen samlades in, eller för ett liknande syfte såsom att underlätta och bearbeta dina fritidsaktiviteter;
 • till tredje part som eventuellt involverar dig i marknadsundersökningar för att förbättra vårt förhållande med dig och för att förbättra tjänsterna som vi erbjuder.
 • till tredje part i syfte att analysera trender i försäljning och fritidsaktiviteter.

Tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan även komma att samla dina personuppgifter, i sin egen rätt, för intern användning. För mer information, se rubriken ovan “När agerar vi som agent”.

När vi anlitar tredjeparts-entreprenörer att utföra tjänster för oss, kan dessa tredjeparts-entreprenörer behöva dina personuppgifter. Under dessa omständigheter måste tredjeparts-entreprenörerna skydda denna information och de får enbart använda den i det syfte som den tillhandahölls, även om vi inte är skyldiga att garantera detta.

Utöver det ovannämnda lämnar vi inte ut dina personuppgifter utan ditt godkännande, om inte utlämnandet är nödvändigt för att motverka hot mot liv eller hälsa, om det är auktoriserat eller skyldigt genom lag, om det skäligen är nödvändigt att påtvinga lag eller om det är nödvändigt att undersöka en misstänkt olaglig aktivitet.

Informationens säkerhet

IPG har implementerat lämpliga fysiska, elektroniska och lednings-säkerhetsprocedurer för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse.

IPG kontrollerar regelbundet säkerhet och krypteringsteknik och strävar efter att skydda informationen så långt det är möjligt.

Åtkomst och ändring av personuppgifter

Om inte annat anges om undantagen i de olika integritetsavsnitten, bjuder vi in dig att komma åt alla dina personuppgifter. Om vi nekar dig åtkomst kommer vi att förklara varför.

Undantagsklausul

Om du inte längre vill få information om erbjudanden och tjänster som vi tror kan intressera dig, eller om du inte längre vill delta i marknadsundersökningarna, fyll i formuläret på ’Kontakta oss’-sidan.

Användning av cookies

En cookie är en liten textbit som placeras i datorminnet som senare kan hämtas av servrar på webbsidor. Vi använder cookies för att förbättra din interaktion och bekvämlighet på vår webbsida och vi använder inte cookies för att registrera några personuppgifter.

Länkade platser

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra sidor. Vi är inte ansvariga för integritetsverksamheten eller innehållet på dessa webbsidor. Vi uppmanar dig att läsa igenom integritetsuttalanden från alla länkade platser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

Feedback / Klagomål

Vi välkomnar frågor eller kommentarer om vår policy. Om du vill lämna en kommentarer eller klagomål, fyll i formuläret på ’Kontakta oss’-sidan.

Ändringar i vår policy

Ibland är det nödvändigt att kontrollera och gå igenom denna policy. Vi hävdar våra rättigheter att när som helst ändra vår policy. Om detta sker kommer ändringen att offentliggöras på vår webbsida.